2020

Thời gian Nội dung
2020-02-19 Hội thảo về cạnh tranh trong TMĐT
2020-06-02 Hội thảo Luật giao thông đường bộ
2020-06-04 Hội thảo công bố Báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp
2020-06-30 GSA and ASA Annual Meeting 2020
2020-07-23 Làm việc với VCCI và Đoàn giám sát của Quốc hội về FTAs
2020-07-28 Hội thảo gắn kết doanh nghiệp logictics và giáo dục nghề nghiệp
2020-07-30 Hội thảo Điều chỉnh 54/2018/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ cảng biển
2020-08-26 Triển lãm trực tuyến TILOG Thailand
2020-08-27 Hội thảo về trọng tài rút gọn
2020-09-14 Cục Hàng hải lấy ý kiến sửa đổi 14/2016/TT-BGTVT về VGM
2020-09-14 Hội thảo về tranh chấp từ nhiều hợp đồng và gộp vụ tranh chấp
2020-09-17 Hội thảo về EVFTA
2020-10-23 Cục Đường thủy đối thoại về đường thủy nội địa 2020
2020-12-02 Hội thảo về cảng thông minh và cảng xanh
2020-12-04 Góp ý Thông tư hướng dẫn cân xác nhận trọng lượng container
2020-12-08 Tọa đàm VIAC về 05 năm tới với cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp
2020-12-08 Giao thương trực tuyến quốc tế về logictics giữa VN với nước ngoài
2020-12_10 Tham dự Đại hội Hiệp hội Cảng biển lần thứ 9
2020-12-18 Họp với Cục Hàng hải về cước và phụ phí
2020-12-18 Hội thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2020
2020-12-23 Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân
2020-12-29 Tập huấn vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
2020-12-30 Hội thảo Quy hoạch hệ thống cảng biển 2021-2030

       2019

Thời gian Nội dung
2019-01-31 e-Economy
2019-02-12 Họp với Nitori Holdings về đào tạo thực tập sinh ngành logistics
2019-02-21 Quản lý, khai thác cảng biển, logistics khu vực Cái Mép Thị Vải
2019-03-14 Họp với Cục Hàng hải về miễn giảm giá dịch vụ lưu cont lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩu
2019-03-15 Tham vấn thông tư về hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật của cơ quan hải quan
2019-03-20 Tham dự diễn đàn Đầu tư Tiếp thị và Bán lẻ Việt Nam
2019-04-05 Dự thảo thông tư về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN
2019-04-10 Khảo sát phục vụ Hội nghị đối thoại hải quan – doanh nghiệp
2019-04-12 Hội thảo tiềm năng thị trường Úc
2019-04-27 Tham vấn về cảng Sóc Trăng và cảng Trần Đề
2019-05-03 Họp WB về vận tải qua biên giới2019-05-23_Hội thảo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
2019-06-21 Phát triển thương mại trong 4.0
2019-06-28 Làm việc với đoàn Thailand về ACMECS và LIMEC
2019-07-12 Hội nghị về phát triển logictics tại Hải Phòng
2019-07-23 GMS Logictics Forum 2019 Khon Kaen, Thái Lan
2019-08-09 Họp với Bộ KHĐT về GMS-Japan
2019-08-15 Dự hội nghị Mekong-Japan BKK
2019-08-26 TCHQ tham vấn quản lý rủi ro hải quan
2019-08-27 Hội thảo Kiểm soát nội bộ & Quy tắc ứng xử trong kinh doanh
2019-08-29 Tọa đàm kênh H1 về giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics
2019-10-24 Hội thảo bàn tròn về EVFTA tại TPHCM
2019-11-05 Hội thảo về chuyển đổi số tại Bộ Công Thương
2019-12-23 Đánh giá Đề án giảm chi phí logictics
2019-12-26 Hội thảo về dòng chảy pháp luật kinh doanh 2019

2018

Thời gian Nội dung
2018-04-16 Hội nghị về giảm chi phí logictics
2018-04-20 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu tại Việt Nam
2018-08-10 Hội thảo về hệ thống CSDL chuẩn đối sánh Benchmarking
2018-08-18 Kiểm soát tập trung kinh tế trong logictics
2018-09-04 Hội nghị Logictics khu vực Mekong (GMS) tại BKK
2018-10-20 Asian Logictics & Maritime Conference HKG

2017

Thời gian Nội dung
2017-02-22 Lễ công bố quy tắc trọng tài
2017-02-28 Đánh giá hiện trạng kết nối các phương thức vận tải
2017-02-22 Hội nghị chuyên đề của JRI về logictics
2017-04-25 Gặp đoàn cảng Pyeongteak Hàn Quốc
2017-04-27 Đánh giá cải cách thủ tục hành chính Hải quan 2016
2017-04-27 Hội thảo công bố Đánh giá cải cách thủ tục hành chính Hải quan
2017-05-04 Hội nghị đánh giá kết quả bình ổn giá bốc dỡ container tại Cái Mép Thị Vải
2017-05-05 Họp Bộ GTVT về Môi trường và Xã hội của Hệ thống cảng cạn
2017-06-27 Họp với Dự án của ADB về khu kinh tế cửa khẩu

2016

Thời gian Nội dung
2016-03-16 Hội thảo giới thiệu cảng Pyeongteak Hàn Quốc
2016-03-24 Dự thảo Thông tư về kiểm soát tải trọng trên phương tiện vận chuyển
2016-04-07 Chính sách thuế đối với khoản phụ giá theo cước vận tải biển
2016-05-27 Họp nghiên cứu mở tuyến vận tải ven biển VN-TL-CPC
2016-07-05 Dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định về các luật thuế
2016-07-05 Hội thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2016-08-05 Phản ánh vướng mắc trong quy định pháp luật liên quan doanh nghiệp
2016-09-13 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải 2016
2016-09-30 Khảo sát chỉ số MEI
2016-11-04 Hội thảo Đánh giá thực thi Luật Cạnh tranh
2016-11-07 Hội nghị đối thoại Bộ TC về cải cách TTHC trong lĩnh vực Thuế và Hải quan
2016-11-17 Hội nghị tập huấn công tác hội, góp ý luật về hội
2016-12-13 Họp với JRI
2016-12-14 Hội nghị tổng kết công tác hội, quý 2016
2016-12-21 Họp với JRI về QZSS
2016-12-28 Hội thảo về AEC