25-02-2022 : Các hiệp hội đề xuất lên UBND, HĐND Thành Phố Hồ Chí Minh và Quốc hội về việc không thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển

Ngày 25/02/2022, 05 hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến vận tải thủy nội địa (Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam – VLA; Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam – VISABA; Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam – VNSC; Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam […]

14-02-2022 : Tổng cục Hải quan cung cấp phần mềm khai hải quan miễn phí

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trong khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan từ ngày 01/01/2022. Phần mềm và tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại địa chỉ    https://e-declaration.customs.gov.vn:8443/ Tổng […]

24-12-2021 : Các hiệp hội đề xuất lên Chính phủ về việc không thu phí sử dụng cơ sở hạ tầng cảng biển

Ngày 24/12/2021, 05 hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến vận tải thủy nội địa (Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam – VLA; Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam – VISABA; Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam – VNSC; Hiệp hội Cảng biển Việt Nam […]