2015

Thời gian Nội dung
2015-03-17 Tham gia đề án tái cơ cấu vận tải đường biển, vận tải đường không
2015-04-02 Bình ổn giá dịch vụ bốc xếp tại Cái Mép Thị Vải
2015-04-22 Hội thảo Thúc đẩy đối thoại chính sách công-tư trong vận tải và logictics ở Việt Nam
2015-06-15 Hội nghị góp ý dự thảo Luật về Hội
2015-07-07 Họp tại Hiệp hội Dệt May về thu phí và phụ phí của hãng vận tải nước ngoài
2015-07-20 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải
2015-07-21 Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng tại VCCI
2015-07-24 Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logictics
2015-08-11 Hội thảo Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế 2014
2015-08-12 Hội thảo Vận động chính sách trong bối cảnh mới
2015-08-24 Hội chợ và Hội thảo ngành thủy sản tại VIETFISH 2015 của VASEP
2015-09-02 Diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày 19-8 và 2-9
2015-09-06 Trọng tài Quốc tế Việt Nam – Các vấn đề về hợp đồng
2015-09-29 Hội nghị bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển lớn trong cả nước
2015-10-09 Họp với Thứ trưởng Bộ Công thương về hoạt động của Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam
2015-10-13 Họp với 5 hãng tàu cùng VCCI về biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng
2015-10-26 Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai vận tải ven biển
2015-11-23 Hội thảo Đánh giá 10 năm thực thi Luật Cạnh tranh
2015-11-28 VLA_Đại hội VLA
2015-12-22 Xác định bản chất các khoản phụ phí theo cước vận tải biển.

2014

Thời gian Nội dung
2014-03-26 Hội nghị về giải pháp tăng thị phần vận tải cho tàu Việt Nam
2014-05-26 Hội thảo về vận tải qua biên giới tại Thẩm Quyến
2014-07-08 Góp ý dự thảo Bộ luật Hàng hải
2014-07-21 Hội nghị nâng cao năng lực vận tải nội địa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
2014-08-05 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển
2014-10-14 Hội thảo cải cách hải quan
2014-11-26 Diễn đàn Logictics Việt Nam

2013

Thời gian Nội dung
2013-04-16 Góp ý dự thảo Luật Hải quan
2013-04-20 Trao đổi với báo Diễn đàn doanh nghiệp nhân ngày Nhà báo Việt Nam
2013-09-10 Hội nghị đối thoại Thuế và Hải quan

2011

Thời gian Nội dung
2011-05-26 Giao ban XNK tại Bộ Công Thương
2011-05-27 Tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nhân Hoa Kỳ
2011-06-11 Làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về quyền vận tải nội địa
2011-06-14 Giao ban các hiệp hội tại VCCI
2011-07-06 Giao ban XNK 6 tháng đầu năm 2011
2011-09-15 Tham dự Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
2011-09-29 Hội nghị nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển
2011-10-04 Góp ý Dự thảo thông tư vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài
2011-10-05 Làm việc với Hiệp hội Cao su về mất cắp hàng xuất khẩu trong container

2010

Thời gian Nội dung
2010-08-10 Logictics Workshop Bangkok
2010-08-11 Hội thảo vận tải biển khu vực phía Nam
2010-08-16 Cơ hội hợp tác với cảng Houston
2010-09-05 ASC Meeting Macao_Liên đoàn Hiệp hội Chủ hàng Châu Á
2010-09-08 Tham dự Đại hội 7 Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
2010-09-15 Hội thảo đề án E-manifest
2010-10-25 Làm việc với Cục Hàng hải về THC trong trị giá tính thuế XNK
2010-11-29 Giao ban XNK tại Bộ Công Thương
2010-12-02 Làm việc với Hiệp hội Dệt May nhằm tháo gỡ bất cập các loại phí trong vận tải biển.